Kƶpvillkor/Terms & Conditions

KÖPVILLKOR/TERMS & CONDITIONS fruit noir (Updated 24 maj 2018)

TERMS IN SHORT IN THE ENGLISH LANGUAGE FOLLOWS

Villkor
Denna sida innehåller köpvillkor. Läs dessa villkor noga innan du beställer några produkter från oss. Genom att beställa någon av våra produkter, samtycker du till att vara bunden av dessa villkor.

Genom att lägga en order på, garanterar du att du är minst 18 år gammal (eller har föräldrarnas tillstånd att köpa från oss) och accepterar dessa villkor som ska gälla för alla beställningar som görs i denna webbshop. Inget av dessa villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter. Andra villkor, eller ändringar av dessa villkor, ska undertecknas av oss för att vara bindande.

Personlig information
Se vår personuppgiftspolicy.

FORCE MAJEURE
Händelser utanför fruit noirs kontroll, vilka ej skäligen kunnat förutses, skall anses som force majeure, vilket innebär att fruit noir frigörs från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Exempel på sådana händelser är myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt, embargo, brand eller översvämning, sabotage, olyckshändelse, krig, terrorattacker, naturkatastrofer, strejker eller brist på leveranser från underleverantörer. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknaden och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, förbud osv

Betalning
Alla varor förblir fruit noirs egendom till dess att full betalning sker. Det pris som gäller är det som framgår vid den tidpunkt då du gör din beställning. Fraktkostnader och betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar ditt köp. Om du är under 18 år gammal måste du ha föräldrarnas tillstånd innan du får handla från fruit noir.

Alla transaktioner som utförs på denna sida hanteras och omsätts via tredje mans dedikerade gateways för att garantera ditt skydd. Kortinformation lagras inte och all kortinformation hanteras via SSL-kryptering. Läs gärna tillämpliga villkor som finns för den betalningsform du valt att använda för ditt köp då dessa hanteras av en extern tredje man och inte omfattas av dessa villkor.

Om PaysonFaktura
Vi erbjuder betalsättet ”PaysonFaktura” i samarbete med Payson AB.
Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 29 kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om pantsättning
Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

Lokala skatter
Observera att denna webbshop riktar sig till kunder i Sverige i första hand. För varje köp utanför Sverige kan lokala avgifter (moms, tull) förekomma, beroende på din region och lokala tullavgifter. Alla sådana avgifter är på kundens egen bekostnad.

Cookies
fruit noir använder cookies enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökaren. Cookies skadar inte din dator, består endast av text, kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på hårddisken. Det finns två typer av cookies: "session cookies" och cookies som sparas permanent på din dator.

Den första typen av cookies som vanligtvis används är "Session Cookies". Under den tid du besöker webbplatsen, tilldelar vår webbserver webbläsaren en unik identifieringssträng för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En "Session Cookie" lagras aldrig permanent på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. För att använda fruit noir utan bekymmer behöver du ha cookies aktiverat.

Den andra typen sparar en fil permanent på din dator. Denna typ av cookie används för att spåra hur besökarna rör sig på webbplatsen. Detta används endast för att erbjuda besökarna bättre service och support. Dessa textfiler kan tas bort. På fruit noir använder vi den här typen av cookie för att hålla reda på din kundvagn och för att föra statistik på våra besökare. Den information som lagras på din dator är endast ett unikt nummer, utan någon koppling till personlig information.

 

 

Information om ångerrätt
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda
avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna
nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av
ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Ytterligare information
fruit noir förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer, köpvillkor och produkterbjudanden utan föregående avisering. Vid händelse av att en produkt är slutsåld, har fruit noir rätt att annullera ordern och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt.fruit noir skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Alla förfrågningar: info@fruitnoir.com

***************************************

TERMS AND CONDITIONS IN SHORT IN THE ENGLISH LANGUAGE

Terms & Conditions in short

  • By ordering any of our products, you agree to be bound by the Swedish terms & conditions above.
  • By placing an order at fruit noir, you warrant that you are at least 18 years old or have parents' permission to buy from us.
  • All personal information you provide us with or that we obtain will be handled by fruit noir as responsible for such personal information.
  • Events outside fruit noir's control shall be considered force majeure.
  • The price applicable is that set at the date on which you place your order.
  • Shipping costs and payment fees are recognized before confirming the purchase.
  • Card information is transmitted over secure SSL encryption and is not stored.
  • Please note that local charges may occur.
  • fruit noir reserves the right to amend any information without prior notice.
  • Please note that this webbshop is aimed to serve customers located in Sweden. For any purschae outside Sweden local charges (sales tax, customs duty) may occur, depending on your region and local customs duties. These charges are at the customers own expense.

Additional Information

fruit noir reserves the right to amend any information, including but not limited to prices, technical specifications, terms of purchase and product offerings without prior notice. At the event of when a product is sold out, fruit noir has the right to cancel the order and refund any amount paid in the best way. fruit noir shall also notify the customer of equivalent replacement products if available.

All enquiries: info@fruitnoir.com